×
Meniu

Noutăți

Angajare prin concurs a personalului medical

IMSP SR Telenești anunță angajarea prin concurs a personalului medical în limita posturilor vacante. La concurs poate participa orice persoană  care îndeplinește condițiile generale și specifice, stabilite prin fișa postului respectiv. Condițiile generale presupun: cetățenia Republicii Moldova; cetățenia altor state, dar cu domiciliu  și permis de lucru în R.Moldova; cunoașterea limbii române; capacitatea deplină de […]

Apel privind depunerea dosarelor pentru calitatea de membru al Consiliilor de administratie ale IMSP

In conformitate cu prevederile pct. 27 si 32 al funcjionare a Regulamentului cadru de organizare si functionare a Instituției Medico-Sanitare Publice (IMSP), spitalicesti, aprobat prin ordinul Ministerului Sanatatii nr.87/2023 din 07 iunie2023,,Cu privire la administralie ale Instituliiror Medico – Sanitare publice Spitalicesti încare MS deține line calitatea de fondator’,  a fost lansat apelul privind depunearea […]

Concurs de selectare a unui reprezentant al comunitatii, component al Consiliului de Administrare al Institutiei

IMSP Spitalul Raional Telenesti anunță un concurs de selectare a unui membru reprezentant al comunitatii care sa facă parte din Consiliul de Administrare al Institutiei. Conform regulamentului de functionare si organizare al IMSP SR Telenești condițiile inaintate pentru un potential membru reprezentant al comunitatii includ studii superioare, sunt fezabile competente si experienta de munca in […]

Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală

La 12 mai curent, aproximativ 40 de asistentii medicali din cadrul IMSP SR Telenești au participant la o conferință știinșifico-practică, prilejuită de Ziua Internațională a Asistentului Medical. Conferinta a fost moderată de Larisa Grajdeanu,șef Laborator Clinic Diagnostic,, și a avut genericul „Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală”. În debutul conferinței, Larisa Grăjdeanu a făcut o […]

Activități de informare și educare prilejuite de Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei

Consecintele devastatoare ale tuberculozei asupra sănătății societății și intensificarea eforturilor de luptă împotrica maladiei au fost teme puse în discuție în cadrul conferinței destinată asistenților medicali din cadrul IMSP SR Telenești. Conferinta a fost moderată de medicul ftiziopneumolog Ghedeon Babara. Potrivit lui Ghedeon Babără, șeful Serviciului Pneumoftiziologic Telenești, după o atentă analiză a evoluției tuberculozei […]

Săptămîna de prevenire a cancerului de col uterin, la Telenești

Aproximativ 50 de angajați ai IMSP SR Telenesti au participant la 2 februarie curent la conferinta cu genericul „Cancerul de col uterin. Date statistice. Factorii de risc. Tratament”. Actiunea a fost fost moderată de Veaceslav Bahau, medic-oncolog, și Raisa Rotari, medic-ginecolog. Conferinta a fost organizată in cadrul șăptămânii de prevenire a cancerului de col uterin, […]


Adresa: 5801, r-nul Teleneşti, or.Teleneşti, str.C. Porumbescu, 8 E-mail: srtelenesti@ms.md

Expediază mesaj