×
Meniu

Activități de informare și educare prilejuite de Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei

Consecintele devastatoare ale tuberculozei asupra sănătății societății și intensificarea eforturilor de luptă împotrica maladiei au fost teme puse în discuție în cadrul conferinței destinată asistenților medicali din cadrul IMSP SR Telenești. Conferinta a fost moderată de medicul ftiziopneumolog Ghedeon Babara.

Potrivit lui Ghedeon Babără, șeful Serviciului Pneumoftiziologic Telenești, după o atentă analiză a evoluției tuberculozei în raion, reprezentanții Serviciului Pneumoftiziologic, implicați în activitatea de supraveghere și notificare a cazurilor de tuberculoză, au decis ca activitatea de informare și educare din raion prilejuită de Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei să se deruleze anul acesta în perioada martie-aprilie și să se axeze pe populația de toate vîrstele. Am ales drept public țintă elevii care studiază în instituțiile de învățămant, reprezentanții administrației publice locale, angajați ai instituțiilor și organizațiilor orășenești, precum și din mediul rural, a precizat Ghedeon Babără.

Anual, pe data de 24 martie marcăm Ziua mondială de profilaxie a tuberculozei (TBC). Genericul din acest an este „Da! Putem stopa TB!” și are menirea să inspire speranță și să încurajeze autoritățile despre necesitatea urgentă de a investi resurse pentru intensificarea luptei împotriva TBC, adoptarea mai rapidă a noilor recomandări OMS, implementarea inovațiilor, accelerarea acțiunilor pentru combaterea epidemiei de TBC.

OMS va lansa, de asemenea, un apel la acțiune cu partenerii, cerând statelor membre să accelereze lansarea noilor scheme de tratament mai scurte, recomandate pentru tuberculoza rezistentă la medicamente. În Uniunea Europeană, numărul de cazuri de TBC a înregistrat un declin constant începând cu anul 2000.Între anii 2011 – 2020, scăderea medie anuală a incidenței prin TB a fost de 5,2%, iar între anii 2019-2020 a fost de 6,4%, o rată cu mult mai mare decât rata globală de scădere a incidenței prin TB, care constituie 1,9%.