×
Meniu

Acord suplimentar la Contractul Colectiv de Muncă încheiat în cadrul IMSP SR Telenești

Un acord suplimentar la Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2018-2021 a fost semnat recent de Alexei Bivol, managerul IMSP SR Telenesti, și Larisa Grăjdeanu, președintele Organizatiei sindicale a instituției. Acordul respectiv a fost încheiat în corespundere cu prevederile articolulului 34 din Codul Muncii al Republicii Moldova.

Astfel, punctul 120 din Contractul Colectiv de Muncă încheiat în cadrul IMSP SR Telenești se expune în următoarea redacție: “Prezentul Contract, în patru exemplare, își produce efectele de la data semnării de către părți și este valabil pină la încheierea noului contract după semnarea Convenției colective de ramură pentru anii 2022-2025”.

Prezentul acord suplimentrar este parte integrantă a  contractului Colectiv de Muncă încheiat în cadrul IMSP SR Telenești pe anii 2018-2021 și este valabil pină la încheierea noului contract după semnarea Convenției colective nivel de ramura pentru anii 2022-2025.

Alte clauze ale Contractului Colectiv de Muncă nu au fost  modificate.