×
Meniu

Noi acțiuni întru protecția social-economică a angajaților din sistemul de sănătate, întreprinse de Federația Sindicala „Sănătatea”

Federația Sindicală “Sănătatea” din Moldova continuă să realizeze acțiuni  în domeniul protecției social-economice a angajaților din sistemul de sănătate.

Astfel, în perioada pandemiei de COVID-19, la solicitările insistente a Federației Sindicale “Sănătatea”, angajații instituțiilor medico-sanitare publice care asigură tratarea cazurilor suspecte și confirmate de COVID-19 beneficiază de suplimente la salarii. O sută de procente supliment la salariul de funcție se acordă personalului implicat nemijlocit în realizarea indicatorului  de performanță profesională, în baza definiției de caz  suspect/probabil/confirmat  în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești, încadrate în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală. De 50% la salariul de funcție beneficiază personalul din cadrul asistenței medicale urgente prespitalicești implicat în realizarea acestui indicator. Pînă la 50% la salariul de funcție se acordă personalului din cadrul asistenței medicale primare implicat în realizarea acestui indicator, în limita resurselor financiare disponibile.

În rezultatul negocierilor inițiate de Federația Sindicală “Sănătatea”, începând cu 1 septembrie curent, a fost majorat salariul cu 30% pentru personalul medical. La solicitările Federației Sindicale “Sănătatea”, lucrătorii medicali, care s-au infectat cu noul coronavirus la locul de muncă, beneficiază de indemnizații unice de 16 mii de lei.

La inițiativa Federației Sindicale “Sănătatea”, statul acordă indemnizații urmașilor personalului medical decedat în urma desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19. De asemenea, au fost întreprinse acțiuni întru susținerea angajaților din sistemul de sănătate implicați în combaterea coronavirusului de tip nou COVID-19. Bunăoara, instituțiile medico-sanitare publice au beneficiat, din fondul de ajutor reciproc și solidaritate,  de resurse financiare pentru procurarea echipamentelor de protecție, compensarea cheltuielilor de deplasare a angajaților spre serviciu și de la serviciu, alimentarea lucrătorilor medicali, în suma totală de circa 2,2 mln lei. În urma demersurilor parvenite din partea comitetelor sindicale, au fost acordate ajutoare materiale lucrătorilor medicali infectați  cu virusul COVID-19, în sumă de peste 160 mii lei.

De notat că pînă la 8 octombrie curent, în Republica Moldova au fost notificate 5420 cazuri de infestare cu Covid-19 a angajaților din sistemul de sanatate.