×
Meniu

Calculul şi plata indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă, în responsabilitatea CNAS

Calculul şi plata indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă au trecut, începând cu 1 iulie curent,  în responsabilitatea Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS) cu excepţia primelor cinci zile calendaristice pentru indemnizaţiile cauzate de boli obişnuite sau accidente nelegate de muncă.

Din această dată au intrat în vigoare modificările la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte în conformitate cu Legea respectivă şi Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. La indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă au dreptul asiguraţii cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova.

Asiguraţii au dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin trei ani. Persoanele asigurate care confirmă un stagiu total de cotizare de până la trei ani, beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin nouă luni realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat. În stagiul de cotizare se includ perioadele contributive de la prima zi de activitate a persoanei asigurate până la data în care a survenit riscul asigurat, conform datelor carnetului de muncă.  Totodată,  în stagiul de cotizare se includ perioadele de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus, perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani de către unul dintre părinţi sau de tutore, în caz de deces al ambilor părinţi, perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi perioada de acordare a ajutorului de şomaj sau de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională.

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se va stabili de către casele teritoriale de asigurări sociale, diferenţiat, în funcţie de durata stagiului de cotizare. Este vorba despre 60% din baza de calcul — în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani, 70% din baza de calcul — în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani, iar 90% din baza de calcul — în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani. În cazul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de o maladie oncologică cuantumul va fi de 100% din baza de calcul stabilită conform prevederilor legale.

Calcularea şi plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă pentru concediile medicale acordate până la 30 iunie  inclusiv, care continuă şi după această dată, se vor efectua de către angajator, în conformitate cu reglementările în vigoare de până la 30 iunie 2019.