×
Meniu

Probleme prioritare ale sistemului de sănătate din Telenești, în atenția ministrei Viorica Dumbrăveanu

Prioritățile de activitate, precum și subiecte de importanță majoră, ce stau pe agenda IMSP Spitalul Raional (SR) Telenești au fost discutate recent de reprezentanți ai administrației instituției și reprezentanți ai administrației publice raionale cu ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu. Ministra a vizitat IMSP SR Telenești  pentru a evalua condițiile și calitatea serviciilor medicale acordate cetățenilor.

VIORICA DUMBRĂVEANU

ALEXEI BIVOL

Unul din subiectele prioritare din programul vizitei  a fost activitatea Secției Unitate Primiri Urgențe (UPU), care nu corespunde cerințelor noilor standarde. Pe parcursul discuțiilor, Alexei Bivol, directorul IMSP SR Telenești, a prezentat soluții ce țin de o eventuală oportunitate de extindere a UPU,  una dintre acestea fiind reamplasarea Laboratorului Clinic Diagnostic(LCD). Viorica Dumbrăveanu a susținut această propunere, menționînd că o bună parte din cazurile medicale sunt rezolvate în UPU, de aceea problema dată urmează să fie soluționată în regim de urgență. UPU este o subdiviziune structurală a IMSP, cu personal special pregătit. Această secție presupune evaluarea și triajul pacienţilor cu afecțiuni acute, care se adresează la spital, transportaţi de serviciul de asistență medicală urgentă sau programați. Drept urmare a reamplasării LCD, Unitatea Primiri Urgențe va corespunde cerințelor și va asigura accesul pacienților la serviciile medicale de calitate, a menționat Alexei Bivol.

În continuare, participanții la întrunire au dezbătut problema motivației în sistemul de sănătate, or mecansimele de motivare a tinerilor specialiști pentru activitatea în instituțiile medicale din provincie urmează să fie dezvoltate. Deși Guvernul si administrația publică raională au venit cu mai multe propuneri pentru a face ofertele atractive, puțini tineri specialiști cu studii superioare și medii de specialitate acceptă să activeze în sate, majoritatea dintre ei angajîndu-se în capitală. Deocamdată, stoparea acestui fenomen este un subiect dificil pentru sistemul medical. Astfel, confruntarea cu problema insuficienței de resurse umane devine una de lungă durată, deși crearea unor condiții acceptabile pentru tinerii specialiști, inclusiv cea de acordare a spațiului locativ, ar fi una dintre cele mai atractive, susține directorul spitalului, Alexei Bivol.

În perspectiva imediat următoare, a comunicat Alexei Bivol, este prevăzută dezvoltarea Serviciului de reabilitare și recuperare pentru persoanele cu dizabilităţi ca urmare a traumatismelor, accidentelor vasculare acute, etc. Directorul spitalului susține că activităţile principale ale serviciului vizează tratarea cu reintegrarea ulterioară a pacientului în societate. La rîndul său, Viorica Dumbrăveanu a spus că pacienţii au nevoie de reabilitare în structuri special amenajate, conduse de specialişti în domeniu. Serviciile respective sunt necesare pentru ca ei să-și asigure menţinerea condiţiei fizice, a sănătăţii şi a abilităţilor pentru a deveini independenţi, pe măsura posibilităților.

De asemenea, în cadrul întîlnirii au fost analizate probleme legate de transportarea medicală asistată a bolnavilor, criteriile de transfer interspitalicesc al pacientului critic și posibilitatea stimulării financiare a medicilor de la spitalul rational, care locuiesc în alte urbe sau localități rurale îndepărtate și fac zilnic naveta. Viorica Dumbrăveanu a specificat că responsabilii de elaborarea politicii asistenţei medicale spitaliceşti trebuie să acorde o atenţie deosebită utilizării eficiente a resurselor destinate spitalelor şi să întreprindă acţiuni necesare asigurării serviciilor spitaliceşti la un nivel de înaltă calitate pentru toată populaţia. De asemenea, ministrul a mai informat despre activitățile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale programate pentru acest an și proiectele aprobate recent în domeniul sănătății și protecției sociale: precum Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, majorarea salariilor lucrătorilor medicali, reglementarea serviciilor sociale, relansarea programului “Un doctor pentru tine” 2020, etc.