×
Meniu

Certificatul medical nu va mai fi obligatoriu la admiterea în universități

Certificatul medical va fi exclus din  lista actelor obligatorii la admiterea în instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior. Un ordin în acest sens a fost semnat, la 17 iulie, de către ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco,  și ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Liliana Nicolaescu-Onofrei.

Documentul exclude examenul medical obligatoriu și prezentarea adeverinței medicale ( nr. 086/ e)  la concursul de admitere. Excepție fac înstituțiile în care  specialitățile presupun condiții fizice speciale.

Potrivit ordinului, măsura are menirea de a eficientiza admiterea în învățământul profesional tehnic și superior, de a asigura dreptul constituțional nelimitat la studii fără condiționalități,  de a asigura respectarea dreptului la confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal. Astfel, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale își propune să reducă povara instituțiilor medicale care, pe lângă fluxul sporit de pacienți, sunt nevoite să facă față numărului mare de solicitanți de certificate, care diminuează accesul oamenilor la serviciile de sănătate.

Acțiunile se vor realiza în conformitate cu Legea nr. 411/1995 Ocrotirii sănătății, Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014, Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.  În Republica Moldova sunt  89 de centre de excelență, colegii  și școli profesionale  și 26 de universități de stat și private.