×
Meniu

Larisa Grăjdeanu, realeasă în funcția de președinte al Comitetului sindical al Spitalului raional Telenești

Comitetul sindical al IMSP Spitalul Raional Telenești a organizat, la 5 noiembrie curent, conferința de dare de seamă și alegeri. La acțiune au participat, în calitate de invitați,  Aurel Popovici, preşedinte al Federației Sindicale „Sănătatea” din Republica Moldova, și Alexandra Vîrlan, consilier al Federației Sindicale „Sănătatea”, formator sindical.

Larisa Grăjdeanu

Conform ordinii de zi, președintele Comitetului sindical, Larisa Grăjdeanu a prezentat raportul activității comitetului sindical pentru perioada mandatului. Ea a informat delegații prezenți  la conferință despre realizările comitetului sindical, specificînd că obiectivele prioritare ce au stat la baza activității sindicale au fost asigurarea și promovarea drepturilor sociale și de muncă a membrilor de sindicat.

De asemenea, Larisa Grăjdeanu a mulțumit întregii echipe cu care a activat în perioada mandatului și administrației instituției, cu care întotdeauna a avut un dialog constructiv  și împreună au găsit soluții la toate problemele apărute. Nu în ultimul rind, raportorul a mulțumit Federației Sindicale „Sănătatea” pentru sprijinul și aportul adus la fiecare solicitare a comitetului sindical.

Alexei Bivol

Directorul IMSP SR Telenești, Alexei Bivol a evidențiat în discursul său că resursele umane reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale asigurării accesului la servicii medicale de calitate pentru populație. De aceea, a spus sursa citată, merită să fie menționat efortul organizației sindicale care în activitatea sa a pus accent pe consolidrea membrilor de sindicat  prin organizarea diverselor activități și motivarea apartenenței la sindicat în scopul menținerii membrilor săi.

Aurel Popovici

Aurel Popovici, preşedinte al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, a spus în cadrul conferinței că politica Federației Sindicale „Sănătatea” ce ține de resursele umane este orientată spre adoptarea unei strategii de dezvoltare a resurselor umane,  atragerea resurselor umane de profil în localitățile rurale și urbane prin crearea condițiilor adecvate de activitate și trai. În aceeași ordine de idei, Aurel Popovici a specificat întreprinderea măsurilor de diminuare a exodului cadrelor medicale în alte domenii și țări, atestarea și tarifarea corectă și obiectivă a lucrătorilor, neadmiterea disponibilizării salariaților și eficientizarea managementului resurselor umane.

Activitatea Comitetului sindical pe perioada de raportare a fost apreciată de către delegați cu calificativul ”satisfăcător”. Delegații la conferință au reales-o, cu vot unanim, în funcția de președinte pe Larisa Grăjdeanu, șef Laborator Diagnostic Clinic. În funcția de vicepreședinte a fost aleasă Emilia Țapu. Pentru următorii 5 ani de activitate în calitate de membri ai Comitetului sindical vor activa Oleg Roșca, Raisa Rotari, Valentin Patrașco, Ludmila Harghel și Sergiu Oală. Comisia de cenzori îi va avea în funcție de membri pe Aliona Tăietu, Svetlana Taran și Aurelia Balan.