×
Meniu

Managementul calităţii serviciilor medicale

În cadrul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional (IMSP SR) Teleneşti sunt efectuate activităţile prevăzute în Planul de acţiuni privind îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei serviciilor medicale, aprobat, prin ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr.62 din 22.01.2018.

Astfel, în toate subdiviziunile IMSP SR Teleneşti sunt puse la dispoziţia cetăţenilor  informaţii privind drepturile fundamentale ale omului în sistemul serviciilor de sănătate, asigurarea respectării demnităţii şi integrităţii pacientului şi sporirea rolului participativ al persoanelor la adoptarea deciziilor de sănătate. De asemenea, sunt expuse pliante referitoare la principiile de bază ale realizării drepturilor pacientului, problemele toleranţei, corupţiei – «Zero toleranţă», «Nu corupţiei», «Nimic pentru pacient fără pacient» ş.a. Prin intermediul convorbirilor şi lecţiilor sunt instruiţi pacienţii la capitolul promovarea modului sănătos de viaţa.

Periodic sunt organizate activităţi de informare a reprezentanţilor societăţii din diverse verigi despre comportamentul de recunoaştere şi respingere a corupţiei în sistemul sănătăţii, prin promovarea şi asigurarea diverselor mecanisme funcţionale şi a liniilor directe de comunicare – instituţionale, ministeriale şi a structurilor de profil – AT, CNAM, CNA.

În cadrul IMSP SR Teleneşti sunt desfăşurate, de asemenea, conferinţe tematice ce au drept scop instuirea angajaţilor în domeniul eticii şi conduitei lucrătorilor medicali, drepturilor şi obligaţiunilor acestora, interdicţiilor şi incompabilităţii profesionale. Totodată, în toate subdiviziunile instituţiei au fost afişate cele «10 reguli de baza ale personalului medical în relaţiile cu pacienţii».

Un compartiment aparte este constituit de creşterea calităţii serviciilor medicale  prin completarea după caz a protocoalelor clinice instituţionale, altor acte normative de standartizare cu componenţa de comunicare şi consiliere a pacienţilor. Concomitent, au fost elaborate şi implementate proceduri operaţionale standard privind consilierea pacienţilor.