×
Meniu

Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală

La 12 mai curent, aproximativ 40 de asistentii medicali din cadrul IMSP SR Telenești au participant la o conferință știinșifico-practică, prilejuită de Ziua Internațională a Asistentului Medical. Conferinta a fost moderată de Larisa Grajdeanu,șef Laborator Clinic Diagnostic,, și a avut genericul „Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală”.

În debutul conferinței, Larisa Grăjdeanu a făcut o analiză detaliată a procesului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală întru armonizarea practicilor existente şi reducerea riscurilor acestora pentru pacienţii şi angajaţii instituţiilor medicale, mediul ambiant şi sănătatea populaţiei.

De asemenea, în cadrul conferinței a fost dezbătut cadrul normativ privind gestionarea deșeurilor medicale în Republica Moldova și au fost studiate practicile actuale de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală în instituțiile medico-sanitare publice și private. Totodată, au fost evaluate capacitățile instituțiilor medicale în gestionarea deșeurilor medicale,  mecanismele existente de neutralizare, nimicire și reciclare a deșeurilor medicale.