×
Meniu

Ministerul Sanatatii prelungeste perioada de depunere a dosarelor pentru calitatea de membru al consiliilor de administratie a IMSP

IMSP Spitalul Raional Telenesti anunță un concurs de selectare a unui membru reprezentant al comunitatii care sa facă parte din Consiliul de Administrare al Institutiei.

Conform regulamentului de functionare si organizare al IMSP SR Telenești condițiile inaintate pentru un potential membru reprezentant al comunitatii includ studii superioare, sunt fezabile competente si experienta de munca in domeniul economic, juridic, medical, reprezentant APL.

Cerințe:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova și este stabilit peste hotare;
 • cunoaşte limbaromână;
 • deține studii superioare în medicină;
 • are o experiență de muncă în domeniu medical de celpuțin 3 ani, dintre care celpuțin un an peste hotarele țării;
 • la moment activează peste hotare în cadrul unei instituției medicale sau a unei instituții științifice sau de învățămînt medical;
 • nu are antecedente penale.

 

Persoanele interesate vor depune dosarul de intenție care va conține:

 • cererea,cu indicarea denumirii instituției medico-sanitare publice, pentru care solicită să fie numit încalitate de membru al Consiliului de administrație,(anexa la ordinul nr. 78P§5 din 07.06.2023);
 • curriculum vitae (CV);
 • copiaactului de identitate;
 • copiaactului/actelor de studii;
 • adeverința de la instituțiaîn care activează la moment;
 • scrisoarea de motivație (maxim 2 file).

Persoaneleinteresate pot anexa și alte acte care le consideră relevante pentru calitatea de membru al Consilului de administrație.

Dosarele se vor depune electronic la următoarele adrese de e-mail: victoria.olaru@ms.gov.md sau andrei.punga@ms.gov.md până la data de 30noiembrie 2023.

Persoana responsabilă pentru furnizarea informațiilor suplimentare referitor la lansarea apelului și recepționarea dosarelor – dna Victoria Olaru, șef Secție resurse umane, tel. 022/262160, e-mail: victoria.olaru@ms.gov.md