×
Meniu

Pentru medici

Cod deontologic

HOTĂRÎRE Nr. 192 din 24.03.2017 cu privire la aprobarea Codului deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului

Ordinul MSMPS nr.425 din 20.03.2018

Ghidul privind aplicarea  procedurii de comunicare și consiliere a pacienților, ordinul MSMPS nr.425 din 20.03.2018

Protocoale clinice

Naţionale

Regulamentul

de activitate al Comitetului de Etică în cadrul IMSP SR Telenești

 1. Dispoziții generale

1.Comitetul de Etică se înființează în conformitate cu prevederile Convenției pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane în ceia ce privește aplicațiile biologiei și ale medicinei, încheiată la Oveido la 04.04.1987;  Protocolul adițional la Convenție, referitor la interzicerea clonării ființelor umane , încheiat la Paris la 12.01.1998; Regulile pentru buna practică în studiul clinic, aprobate la Agenția Națională a Medicamentului (anexa la directive EU 75/318); Declarația pentru drepturile omului de la Helsinki și scrisoarea MS al RM nr. 04-6/33 din 16.01.2003), 

2.Comitetul se completează din rîndul angajaților IMSP SR Telenești și slujitor  bisericesc.

3.Scopul Comitetului –respectarea și monitorizarea drepturilor pacientului.

4.Comitetul de etică se subordonează directorului Spitalului Raional Telenești.

 1. Membrii Comitetului de Etică.

 Modul de organizare și funcționare a comitetului de etică

 1. Membrii Comitetului de Etică sînt reprezentanti de administrație, șefii secțiilor clinice și paraclinie, reprezentant al Bisericii «Sf Ilie».
 2. Președintele Comitetului este vicedirectorul medical.

3.Comitetul se întrunește la necesitate.

 1. Remanierele în componenta Comitetului se efectuiază în baza de ordin.

5.Ședința  Comitetul de Etica se fixeaza în procesul verbal .(anexa 2)

 

 1. Obligațiunile funcționale ale Comitetului de Etică
 2. Comitetul de etică supraveghiază, monitorizază și dirijază cu:
  • Informarea pacientului verbal și în scris (la loc vizibil –in secții)despre drepturile sale.
  • Relațiile bilaterale dintre personalul medical și pacient.
  • Acordul informat între medic și pacient.
  • Întroducerea pentru pacienți la spitalizare a acordului informat.
  • Securitatea pacientului.
  • Respectarea intereselor.
  • Informarea pacientului despre lucru Bisericii în spitalul Raional Teleneș
  • Luarea deciziilor asupra aplicării noilor metode de diagnostic și tratament .
  • Selectarea procedeelor inofensive de diagnostic și tratament pentru protecția maximal a pacientului de reacții adverse și efecte nedorite.

Plan de activitate a Comitetului de Etică

în IMSP SR Teleneşti pentru anul 2022

 

 

N/or Denumirea măsurilor Perioada Responsabil
1 Raportul de activitate al Comitetului de Etică pentru anul 2021 Ianuarie Vicedirector Şt. Gori

Şefii secţiilor

2 Despre respectarea valorilor etice medicale şi organizaţionale în rîndul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului. Aprilie Vicedirector Şt. Gori

Şefii secţiilor

3 Identificarea şi analiza vulnerabilităţilor etice. Adoptarea şi implimentarea măsurilor de prevenire a acestora la nivelul spitalului Septembrie Vicedirector Şt. Gori

 

4 Evaluarea cazurilor de deces pentzru eliberarea certificatelor de deces fără micropsie Permanent Vicedirector Şt. Gori

Şefii secţiilor

 

 

Comitetul de Etică al IMSP Spitalul Raional Telenești activează în baza ordinului nr.55 din 30 decembrie 2020

 

Întru respectarea drepturilor pacientului (Convenția pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei în ceia ce privește aplicațiile biologiei și ale medicinei, încheiată la Oveido la 04.04.1987;  Protocolul adițional la Convenție, referitor la interzicerea clonării ființelor umane , încheiat la Paris la 12.01.1998; Regulile pentru buna practică în studiul clinic, aprobate la Agenția Națională a Medicamentului (anexa la directive EU 75/318); Declarația pentru drepturile omului de la Helsinki și scrisoarea MS al RM nr. 04-6/33 din 16.01.2003), Legii privind evaluarea și acreditarea în sănătate nr. 552 XV din 18.10.2001 și avînd ca scop principal – protecția drepturilor pacientului.

                                                                  

Aprob

 • Regulamentul Comitetului de Etică (Anexa nr.1)
 • Procesul verbal al ședinței Comitetului de Etică (Anexa 2)

 

Ordon :

 1. A forma în cadrul Instituției Medico Sanitare Publice Spitalul Raional Telenești Comitetul de Etica în componența :

Gori Ștefan, vicedirector medical –președintele comitetului

Patrașco Ana, asistent principal –secretar

Membii Comitetului :

Grăjdeanu larisa –președintele Comitetului Sindical

Șefii secțiilor clinice și paraclinice

Țapu Emilia –psiholog

Preotul Vasile, parohul   Bisericii «Sf.  Ilie» or. Telenești

Scutelnic Constantin, jurist

 1. În activitatea sa Comitetul se va conduce de Regulamentul Comitetului de Etică

 

                                                                                                    

    Directorul IMSP SR Teleneşti                                      Alexei BIVOL