×
Meniu

Pentru pacienți

1.Drepturi și responsabilități:

LEGEA Nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului

2. Ordinul MSMPS nr.425 din 20.03.2018

Ghidul privind aplicarea  procedurii de comunicare și consiliere a pacienților, ordinul MSMPS nr.425 din 20.03.2018

3. Raport de evaluare a gradului de satisfacție a pacientului

Pe parcursul anului 2022 în cadrul subdiviziunilor IMSP SR Telenești au fost repartizate 400 de chestionare pacienţilor care au fost internați sau au beneficiat de consultaţii medicale de ambulator. Procedura operaţională privind evaluarea satisfacţiei pacienţilor faţă de serviciile oferite în cadrul intituției, prin intermediul căreia este definit sistemul de distribuire și valorificare a datelor a fost aprobata la finele anului trecut.

Din numarul total de chestionare completate de pacienţii spitalizaţi 21 la sută au beneficiat de servicii medicale în Secția Internare, în Secţia Boli Contagioase – 13 la sută;  în Secţia Boli Interne – 14 la sută ; în Secţia Chirurgie și Traumatologie – 18 la sută; în Secţia Pediatrie 6 la sută; în Secţia Consultativă – 19 la sută.

Rezultatele raportate permit formarea unei opinii generale asupra gradului de satisfacție a pacientului faţă de serviciile medicale prestate şi stabilirea unor decizii de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale ce influenţează satisfacţia pacienţilor și permit formarea unui tablou asupra gradului de mulţumire al pacienţilor faţă de serviciile prestate şi luarea unor decizii întru imbunătăţirea calității lor.

La primele doua întrebări ce ţin de informarea pacientului privind secţia unde este internat şi dacă este sau nu deţinator de polită medicală pacienţii s-au dovedit a fi informati. “Dacă la internare au fost informaţi despre drepturile şi responsabilitaţile lor,” în proporţie de 89% dintre pacienţi au raspuns că au fost informaţi, iar 11 % au răspuns că nu au primit date de acest gen.

Referitor la gradul de satisfacţie faţă de” claritatea informaţiei primită referitor la diagnostic, riscuri şi alternative de tratament, din partea medicului, din toţi pacienţii interogaţi 94 %, au evidențiat că primesc de la medicii spitalului informaţii suficiente, 6 pacienți au specificat că nu au fost sufficient informați. Majoritatea pacienţilor – 92% – au menționat că sunt satisfăcuţi de activitatea personalului medical de la Secția Internare, iar 8% nu au dat nici un răspuns.

Pacienţii au apreciat pozitiv – circa 96 % bunăvoinţa medicilor, asistentelor medicale, infirmierelor în timpul aflării lor în spital. Cu toate acestea 4% sunt nesatissfacuti de atitudinea asistenţilor medicali şi infirmierelor.

Evaluînd gradul de comparaţie la “aprecierea condiţiilor de spitalizare “ şi anume: condiţiilor de cazare 95% din pacienţi le apreciază ca condiţii bune şi 5% ca nesatisfăcătoare; curăţenia şi igiena de 98% apreciată cu bine iar de 2% ca nesatisfăcătoare; calitatea alimentaţiei de 95% din pacienţi apreciată ca mâncare bună oferită în spital iar de 5% calitatea alimentaţiei este vizată ca nesatisfăcătoare. Privitor la întrebarea “dacă personalul medical a însoţit pacientul în cazul transferului din Secţia Internare pînă în secţia unde a fost spitalizat, sau pîna în cabinetul radiologic, ecografic,etc…” în proporţie de 96% au răspuns că sunt însoţiţi de personalul medical şi 4 % – precum ca nu au fost.

La întrebarea “Aţi opta pentru acest spital în caz de reinternare şi îl veţi recomanda rudelor și prietenilor?”, 95 % din numarul total de pacienti interogati au răspuns afirmativ, altele 5% abtinîndu-se.

La solicitarea adresată pacienţilor de a înregistra aspectele pozitive sau negative  în perioada aflării în spital, pacienţii au notat mai multe observaţii care vizează în special calitatea bună a serviciilor medicale acordate, cele negative ținînd de serviciile nemedicale.

Chestionarul destinat pacienţilor deserviţi ambulator cuprinde întrebări ce țin de procedura de programare a consultaţiilor şi respectarea acesteia (1), cum este organizat spaţiului de aşteptare (2), cum apreciază atitudinea personalului medical (3), cum apreciază calitatea informaţiilor oferite de către medic referitoare la disgnostic șI tratament (4), cum apreciază modul în care au fost examinati (5), dacă le-au fost respectate drepturile (6) și dacă vor mai apela la serviciile instituției (7).

 

Nr. Foarte bine Bine Neplăcut
1 19(59%) 13 (41%)
2 22  (78%) 15 (22%)
3 17 (55%) 14(45%)
4 24 (78%) 7 (22%)
5 27 (87%) 4 (13%)
6 29 (95%) 2 (5%)  
7 28 (89%) 3 (11%)

Gradul de satisfacţie al pacientului la toate intrebările incluse a fost apreciat doar cu calificativele bine şi foarte bine.