×
Meniu

Plan de achiziții

 

 

PLANUL ANUAL(Asistența Medicală Spitalicească)

pentru achiziționarea mărfurilor,lucrărilor și serviciilor

 pentru anul 2021

 

Nr.

crt.

Expunerea obiectului de achiziţie Codul CPV Valoarea estimată fără TVA (lei) Procedura de achiziţie aplicabilă Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică
         Bunuri

 

       
1. Achiziționarea produselor pentru alimentația pacienților

 

15800000-6 575 000,00 COP Simestru I și II
2. Achizitionarea legume,fructe

 

03000000-1 200 000,00 CMV Trimestru I-IV
3. Achiziționarea produselor petroliere

 

09000000-3 180 000,00 COP Trimestru I-IV
4. Medicamente 33600000-6 1 250 000,00 Licitație deschisă prin CAPCS Trimestru I-IV
5. Articole parafarmaceutice 3314000-3 285 700,00 Licitație deschisă prin CAPCS Trimestru I-IV
6. Dezinfectanți 24455000-8 80 000,00 Licitație deschisă prin CAPCS Trimestru I-IV
7. Consumabile medicale laborator 33140000-3 160 000,00 Licitație deschisă prin CAPCS Trimestru I-IV
8. Consumabile medicale farmacia 33140000-3 170 000,00 Licitație deschisă prin CAPCS Trimestru I-IV
9. Dispozitive medicale 33140000-3 80 000,00 Licitație deschisă prin CAPCS Trimestru I-IV
10. Reagenți și consumabile pentru laborator 33696500-0 80 000,00 COP Trimestru I-IV
11. Pelicula radiologică 32354100-0 75 000,00 COP Trimestru I-IV
12. Oxigen medical 24111900-4 81 500,00 CMV Trimestru I-IV
13. Formulare medicale statistice 22820000-4 35 000,00 CMV Trimestru I-IV
14. Accesorii  de birou/Rechizite 30192000-1 25 000,00 CMV Trimestru I-IV
15. Materiale de construcție 44100000-1 42 000,00 CMV Trimestru I-IV
16. Mărfuri gospodărești 44000000-0 80 000,00 CMV Trimestru I-IV
17. Mărfuri electrice 39711130-9 35 000,00 CMV Trimestru I-IV
18. Achiziționarea revistelor specializate,timbre,plicuri,ziare 22210000-5 5 000,00 CMV Trimestru I-IV
19. Piese de schimb pentru automobile 50112000-3 30 000,00 CMV Trimestru I-IV
20. Produse de curățat,detergenți 39830000-9 82 000,00 CMV Trimestru I-IV
21. Inventar moale 39150000-8 20 000,00 CMV Trimestru I-IV
22. Imobilizări necorporale 39150000-8 270 000,00 CMV Trimestru I-IV
23. Gaze naturale 09123000-7 417 762,00 CMV Trimestru I-IV
24. Energia electrică 09310000-5 350 000,00 CMV Trimestru I-IV
25. OMVSD 30200000-1 50 000,00 CMV Trimestru I-IV
  SERVICII        
1. Servicii de reparație automobile,piese de schimb 50112100-4 30 000,00 CMV Trimestru I-IV
2. Servicii de testare 71356100-9 2 000,00 CMV Trimestru I-IV
3. Servicii de încărcare a cărtușelor 50312000-5 17 000,00 CMV Trimestru I-IV
4. Servicii de pază 79713000-5 24 000,00 CMV Trimestru I-IV
5. Servicii de deservire a softului 1C 72267000-4  7500,00 CMV Trimestru I-IV
6. Servicii de formare profesională 80333000-6 125 000,00 CMV Trimestru I-IV
7. Servicii de asigurare auto 66516100-1 1500,00 CMV Trimestru I-IV
8. Servicii prestate de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 79418000-7 35 000,00 CMV Trimestru I-IV
9. Deservirea utilajului de profilaxie la aparatul radilologic 98390000-3 120 000,00 CMV Trimestru I-IV
10. Servicii de experiză tehnică 71319000-7 14 000,00 CMV Trimestru I-IV
11. Servicii de telecomunicații și internet 64200000-8 67 000,00 CMV Trimestru I-IV
12. Apă și canalizare și salubrizare 41000000-9 186 000,00 CMV Trimestru I-IV
13. Servicii de analize medicale și investigații medicale 85100000-0 200 000,00 CMV Trimestru I-IV
15. Servicii in domeniul semnăturii electronice 72611000-6 650,00 CMV Trimestru I-IV
16. Servicii de reparație a dispozitivelor medicale 50421000-2 170 000,00 CMV Trimestru I-IV
  LUCRĂRI DE REPARAȚIE        
           
           
           

 

PLANUL ANUAL(Asistența Medicală Spitalicească de Ambulator)

pentru achiziționarea mărfurilor,lucrărilor și serviciilor

 pentru anul 2021

 

 

 

Nr.

crt.

Expunerea obiectului de achiziţie Codul CPV Valoarea estimată fără TVA (lei) Procedura de achiziţie aplicabilă Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică
         Bunuri

 

       
1. Achiziționarea produselor pentru alimentația pacienților cu tuberculoză

 

15800000-6 320 000,00 COP Trimestru I-IV
2. Medicamente 33600000-6 48 000,00 Licitație deschisă prin CAPCS Trimestru I-IV
3. Articole parafarmaceutice 3314000-3 20 000,00 Licitație deschisă prin CAPCS Trimestru I-IV
4. Dezinfectanți 24455000-8 30 000,00 Licitație deschisă prin CAPCS Trimestru I-IV
5. Consumabile medicale laborator 33140000-3 19 000,0 Licitație deschisă prin CAPCS Trimestru I-IV
6. Consumabile medicale farmacia 33140000-3 6 500,00 Licitație deschisă prin CAPCS Trimestru I-IV
7. Dispozitive medicale 33140000-3 20 000,00 Licitație deschisă prin CAPCS Trimestru I-IV
10. Reagenți și consumabile pentru laborator 33696500-0 20 000,00 COP Trimestru I-IV
11. Pelicula radiologică 32354100-0 35 000,00 COP Trimestru I-IV
13. Formulare medicale statistice 22820000-4 10 000,00 CMV Trimestru I-IV
14. Accesorii  de birou/Rechizite 30192000-1 9 000,00 CMV Trimestru I-IV
15. Materiale de construcție 44100000-1 5 000,00 CMV Trimestru I-IV
16. Mărfuri gospodărești 44000000-0 40 000,00 CMV Trimestru I-IV
17. Mărfuri electrice 39711130-9 9  000,00 CMV Trimestru I-IV
20. Produse de curățat,detergenți 39830000-9 11 000,00 CMV Trimestru I-IV
21. Inventar moale 39150000-8 7 000,00 CMV Trimestru I-IV
22. OMVSD 30200000-1 80 000,00 CMV Trimestru I-IV
24. Gaze naturale 09123000-7 80 000,00 CMV Trimestru I-IV
25. Energia electrică 09310000-5 60 000,00 CMV Trimestru I-IV
26. Achiziționarea produselor petroliere

 

09000000-3 70 000,00 COP Trimestru I-IV
  SERVICII        
1. Servicii de reparație automobile,piese de schimb 50112100-4 25 000,00 CMV Trimestru I-IV
2. Servicii de testare 71356100-9 1 000,00 CMV Trimestru I-IV
3. Servicii de încărcare a cărtușelor 50312000-5 4 000,00 CMV Trimestru I-IV
4. Servicii de asigurare 66516100-1 1000,00 CMV Trimestru I-IV
5. Servicii prestate de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 79418000-7 10 000,00 CMV Trimestru I-IV
6. Deservirea utilajului de profilaxie 98390000-3 60 000,00 CMV Trimestru I-IV
7. Servicii de telecomunicații și internet 64200000-8 60 000,00 CMV Trimestru I-IV
8. Servicii paraclinice,specificate in anexa nr.4 la Programul Unic AOAM 85100000-0 250 000,00 CMV Trimestru I-IV
9. Servicii de reparație a dispozitivelor medicale 50421000-2 20 000,00 CMV Trimestru I-IV
           
           
           
           

 

Plan provizoriu achiziții pentru anul 2022