×
Meniu

Probleme privind negocierea și semnarea contractelor colective de muncă (nivel de ramură), examinate la IMSP SR Telenești

Astăzi, 10 noiembrie, în  cadrul IMSP SR Telenești a avut loc o întrunire a reprezentanților Federației Sindicale “Sănătatea“ din Moldova cu angajați ai instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Telenești.

LARISA GRAJDEANU

Acțiunea a avut genericul ”Contractul colectiv de muncă eficient – loc de muncă decent!” și face parte din cadrul campaniei de informare și oferire a suportului consultativ privind promovarea principiilor dialogului social prin negocierea și semnarea contractelor colective de muncă (nivel de ramură).

În debutul întrunirii, Larisa Grăjdeanu, președintele Organizatiei sindicale a IMSP SR Telenești, i-a familiarizat pe participanți cu subiectele care urmează să fie puse în discuție.

ALEXANDRA VIRLAN

Astfel, printre temele principale abordate în cadrul întrunirii s-au regăsit: constituirea comisiei pentru dialogul social angajator-salariat, facilitățile pentru angajații din domeniul ocrotirii sănătății incluse în Convenția colectivă (nivel de ramură), precum și aspectele juridice ale documentului respectiv.

NATALIA CHIHAI

Sesiunea privind modul de creare și activitatea comisiei pentru dialog social angajator-salariat a fost moderată de Alexandra Vîrlan, consilier principal al Federației Sindicale ”Sanatatea”.

Natalia Chihai,  consilier principal, i-a informat pe participanți în cadrul sesiunii a doua despre noile prevederi și facilități pentru salariații din domeniu incluse în ”Convenția colectivă de ramură pentru anii 2022-2025”.

ELENA CARCHILAN

Sesiunea a treia a fost moderată de consilierul principal al Federației Sindicale ”Sanatatea” Elena Carchilan, care  s-a referit în detalii la cadrul juridic al documentului.

La întrunire au fost prezenți Alexei Bivol, managerul IMSP SR Telenesti, Ștefan Gori, vicedirector, angajați din toate subdiviziunile Spitalului raional, precum și reprezentanți ai instituțiilor medico-sanitare publice din raion.

Convenția colectivă de ramură pe anii 2022-2025 a fost încheiată între Ministerul Sănătății, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Federația Sindicală Sănătatea din Moldova în iulie curent. Documentul constituie temei legal pentru elaborarea, negocierea și încheierea convențiilor colective nivel teritorial, contractelor colective de muncă în unitățile medico-sanitare.