×
Meniu

Comitetul Sindical al Spitalului Raional Telenești, prima ședință de lucru în componență nouă

Membrii noii componențe a Comitetului Sindical al IMSP Spitalul Raional Telenești s-au întrunit astăzi, 22 noiembrie, în prima ședință de lucru din acest an.

Ședința a fost prezidată de președintele Comitetului sindical, Larisa Grăjdeanu. În cadrul întrunirii, membrii structurii sindicale au discutat despre mai multe obiective orientate spre consolidarea unității de acțiuni a liderilor sindicali în vederea protejării drepturilor și intereselor membrilor de sindicat. De asemenea, acestora le-au fost aduse la cunoștință cele mai importante sarcini și le-au fost repartizate domeniile prioritare de activitate.

Astfel, pentru perioada noului mandat, Emilia Țapu va fi reponsabiliă pentru organizarea muncii și salarizării angajaților. Ludmila Harghel va ține sub control timpul de muncă, odihna și organizarea concediilor. Raisa Rotaru va monitoriza securitatea și sănătatea muncii. Valentin Patrașco va supraveghea lucrul de organizare și informare sindicală. Larisa Grăjdeanu va avea grijă de parteneriatul social în sfera muncii. Sergiu Oală va coordona activităție sectorului sportiv, iar Oleg Roșca va fi responsabil de domeniul cultural.

Reamintim că delegații la conferința de dare de seamă și alegeri a Comitetului sindical al IMSP Spitalul Raional Telenești, desfășurată la 5 noiembrie curent, au reales-o, cu vot unanim, în funcția de președinte pe Larisa Grăjdeanu, șef Laborator Diagnostic Clinic. În funcția de vicepreședinte a fost aleasă Emilia Țapu, psiholog, Secția Specializată de Ambulator. Pentru următorii cinci ani de activitate în calitate de membri ai Comitetului sindical activează Oleg Roșca, traumatolog ortoped, Raisa Rotaru, medic Cabinet control profilactic, Secția Specializată de Ambulator, Valentin Patrașco, laborant radiolog, Ludmila Harghel, asistentă medicală superioară, Secția Anesteziologie și Terapie Intensivă, și Sergiu Oală, șef Secție Pediatrie.