×
Meniu

Republica Moldova are un deficit de circa cinci mii de asistenți medicali

Anul acesta, tema campaniei de promovare a Zilei Mondiale a Sănătăţii, marcată la 7 aprilie, este axată pe susţinerea asistenților medicali și moașelor, reflectând rolul esențial al acestora în furnizarea de îngrijiri medicale în întreaga lume. Este un prilej în plus de a accentua munca asistentelor și moașelor, și aportul pe care îl au în menținerea unei societăţi sănătoase. Asistenții medicali și moașele oferă o gamă largă de servicii esențiale la nivel de comunitate şi sunt persoanele care își dedică viața îngrijirii mamelor și copiilor, acordării serviciilor de imunizare şi îngrijirii persoanelor în vârstă.

Ziua Mondială a Sănătății în anul 2020 este un motiv în plus de a exprima recunoștința celor peste 23 de mii de asistenți medicali, care activează în  Republica Moldova. Aceasta cifră constituie aproape două treimi din totalul lucrătorilor medicali, ei având un aport considerabil în asistența medicală a populației. Republica Moldova se confruntă cu un deficit de circa 5 mii de asistenți medicali, condiționat de procesele migraționale, cât și de îmbătrânirea personalului medical. În jur de 17% din asistenți medicali și moașe sunt de vârstă pensionară, dar continuă să activeze, deoarece serviciile lor sunt solicitate de către instituțiile medicale și de către populațienotează portalul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM.

Asistenții medicali și alți angajați din sistemul de sănătate se află în ”prima linie” în răspunsul COVID-19 – oferind îngrijiri, tratament de calitate şi susţinere pacienţilor. Ca parte a unei echipe multidisciplinare de îngrijire a sănătății, asistenții medicali și moașele contribuie semnificativ la îndeplinirea angajamentelor asumate în Declarația de la Astana din 2018 privind asistența medicală primară, realizând îngrijirea centrată pe pacient în comunitate.

Asigurarea unui nivel înalt de servicii de sănătate pentru toți va depinde de faptul, dacă există un număr suficient de asistente și moașe bine instruite și susținute. La nivel global există un deficit de aproape 18 milioane de lucrători în domeniul sănătății, pentru a atinge indicatorii de acoperire universală cu servicii de sănătate până în anul 2030. Aproximativ jumătate din această deficiență  sunt asistenți medicali și moașe.

În prezent, cele 22 de milioane de asistenți medicali și 2 milioane de moașe constituie jumătate din forța de muncă globală din sectorul sănătății. Un eveniment important la nivel global va fi lansarea în anul 2020 a primului raport mondial al OMS privind asistența medicală. Raportul va oferi o imagine globală a forței de muncă în asistența medicală și va susține planificarea bazată pe dovezi pentru a optimiza contribuția acestei forțe de muncă la îmbunătățirea sănătății și a bunăstării pentru toți.